Brf Spira
 Mäklarinformation

Gällande innevarande år!


1. Inga avgiftshöjning gjorda. Frågan kommer att diskuteras på vårt budgetmöte i höst.

2. Inga planerade underhåll eller renoveringar.

3. I avgiften ingår värme, vatten och bostadsrättstillägg.

4. Ett obligatoriskt tillägg tillkommer om 169 kr/månad för TV (basutbud), bredband och IP-telefoni (ej samtalskostnad).

5. Bredband genom Tele2. Hastighet 500/500.

6. Föreningen har 50 garageplatser samt 11 parkeringsplatser i carport utomhus och 22 parkeringsplatser utomhus.

7. Det finns 6 platser för elbilarbil i vårt garage. Ytterligare platser utomhus är förberedda för el.

8. Garage: 750 kr/månad. Carport utomhus: 600 kr/månad. Parkeringsplats utomhus: 500 kr/månad. 
    Avgiften kommer att höjas med 2% 1/1 2023.

9. Kötid till p-platser får kontrolleras på: parkering.brfspira@gmail.com.

10. Tacksam om köpare informeras om vår hemsida,  I Bopärmen finns information om lägenheten. 
     Säljare ska begära slutavläsning av el, ej avstängning.

Ladda ner filen: HÄR