Kontakt

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är i själva verket en bostad där du har rätt att bo, men som ägs av föreningen. Det vill säga, du och dina grannar. Som du nog har förstått innebär det stora friheter att bo i bostadsrätt. Du kan byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Med friheten kommer också ett stort personligt ansvar.

Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus, funderingar gällande ordning och reda, vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp parabol, markis etc.) ska du kontakta din styrelse. Kontakta även styrelsen gällande andrahandsuthyrning, överlåtelser eller ombyggnation. 

Du når styrelsen via mejl på: brfspira@gmail.com
 
Har du frågor om garage eller parkering, kontakta styrelsens parkeringsansvarige på: parkering.brfspira@gmail.com 

Övriga frågor
 
-  Frågor om fel i lägenheten se fliken ”Felanmälan”.

Nabo,  
-  Frågor om avier, mäklarbild, pantsättning - kontakta den ekonomiska förvaltaren: Nabo 

Sekant
- Teknisk förvaltning inkl. felanmälan som göres av styrelsen gällande fastighetensekant.se

Styrelsemedlemmar: 
Ordförande
Lilia Botvalde

V. Ordförande
Sabine Steneram

Ledamöter
Lars Lindberg
Facundo Mendez
Karin Lindberg
Roland Sandström

Suppleanter
Simon Smedberg
Alexander Pettersson

Ordförande Valberedning
Åsa Kalmskog