Frågor och svar

Vad är en bostadsrätt?
Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?
Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.
 
Vad är en månadsavgift?
Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.
 
Hur funkar det med parkering?
Har du frågor om garage eller parkering, kontakta styrelsens parkeringsansvarige på: parkering.brfspira@gmail.com
Det finns 50 garageplatser, 11 parkeringsplatser under tak utomhus och 22 parkeringsplatser utomhus varav 2 under spalje .
6 platser för elbilarbil i vårt garage. Ytterligare platser utomhus är förberedda för el.

Vem hjälper mig om jag vill ha fler nycklar till lägenheten?
Extra nycklar och taggar kan du beställa via vår tekniska förvaltare: 
E-post: info@sekant.se
Tel: 040 611 00 84

Hur kan jag göra för att få bättre täckning på mobiltelefonen?
För att få bättre täckning kan man slå på wifi samtal på sin mobil så att man kopplar upp sig på routern när man är hemma, då blir täckningen bättre. De flesta operatörer accepterar wifi-samtal idag.

Vad får jag göra i min bostadsrätt?
Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan, men du får gärna bjuda på fika!

Skadedjur/Ohyra 
Vänd er till Nomor i första hand
Önskas mer hjälp, ring Nomer 0771-122 300 och ange BRF Spira. Lägg gärna ett mail till styrelsen att du kontaktat Nomor. 

Vad ansvarar föreningen för?

  • fasader
  • yttertak
  • trapphus och hissar
  • vatten- och avloppsstammar
  • ventilation
  • källare och vind
  • elledningar
  • värmesystemet

Bredband telefoni och TV
Leverantör är Tele2. Bredband 500/500, IP-telefoni och basutbud TV ingår i avgiften.
Extra kanalutbud genom Tele2 mot avgift.
Tele2 kontaktas på: www.Tele2.se för andra möjligheter till hjälp.