Frågor och svar
 

Vad är en bostadsrätt?
Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?
Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.
 
Vad är en månadsavgift?
Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.
 
Hur funkar det med parkering?
Några månader innan tillträde till din nya lägenhet skickar vi ut en anmälan om parkering. Platserna fördelas sen i turordning efter när avtal tecknades. Just nu är alla parkeringar uthyrda och vi tillämpar ett kösystem. Har du frågor om garage eller parkering, kontakta styrelsens parkeringsansvarige på: parkering.brfspira@gmail.com

Vem hjälper mig om jag vill ha fler nycklar till lägenheten?
Extra nycklar och taggar kan du beställa via vår tekniska förvaltare SEKANT.

Hur kan jag göra för att få bättre täckning på mobiltelefonen?
För att få bättre täckning kan man slå på wifi samtal på sin mobil så att man kopplar upp sig på routern när man är hemma, då blir täckningen bättre. De flesta operatörer accepterar wifi-samtal idag.

Vad får jag göra i min bostadsrätt?
Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar. Du måste precis som i en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan, men du får gärna bjuda på fika!

Skadedjur/Ohyra 
Vänd er till www.nomor.se i första hand
Önskas mer hjälp, ring Nomor 0771-122 300 och ange BRF Spira. Lägg gärna ett mail till styrelsen att du kontaktat Nomor. 

Vad ansvarar föreningen för?

  • fasader
  • yttertak
  • trapphus och hissar
  • vatten- och avloppsstammar
  • ventilation
  • källare och vind
  • elledningar
  • värmesystemet

Bilpool
På området har vi sedan länge en uthyrningsbil genom M - Volvo Car Mobility
Här finns ett infoblad för oss som bor på BRF Spira